Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési információk:

Az adatok kezelője: a webáruház üzemeltetője.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: folyamatban

1 A kezelt adatok köre, módja:

Az adatkezelés célja: a kereskedelmi tevékenység adminisztrálása és megvalósítása, a szolgáltatás fejlesztése, a vásárlókkal való kapcsolattartás, közvéleménykutatás és hírlevél küldés.

Az adatkezelés módja: A vásárlás során az Ön által megadott nevet, e-mail címet, felhasználói nevet, szállítási címet és az utolsó látogatása során használt IP címét* az áruház üzemeltetői részére elérhető módon, az Ön jelszavát nem visszafejthető (hash) formában tárolja.

* Az internetet használó számítógépek minden tranzakció során (például egy weboldal megjelenítésekor) megadják IP-címüket, amely az internetre csatlakozó eszköz egyedi azonosítója.

A rendelések leadásakor a személyes adatok a termékadatokkal együtt, egy jelszóval védett adatbázisban tárolódnak. Az adatbázisból való törlés a felhasználó kérésére történik, így az addig visszakereshető, míg a felhasználó kifejezetten nem kéri az ügyfélszolgálatunktól az adatainak eltávolítását. A vásárlás adatai megjelennek a számlán is, ezek az adatok azonban nem törölhetők. Amennyiben a hírlevél küldéséhez hozzájárult, az e-mail címe egy külön adatbázisba kerül, melyen keresztül kizárólag a webáruház üzemeltetői kereskedelmi célú e-maileket küldhetnek ki. A hozzájárulás megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve ügyfélszolgálatunk segítségével is.

Az adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a felhasználó törlési kérésének időpontjáig.

Az adatokhoz hozzáférők köre:

 • a webáruház üzemeltetőjének munkatársai.
 • a kézbesítő alvállalkozó, aki a név és a címadatokat kapja meg, továbbá rendelkezésre állás esetén az e-mail címet (értesítőt küld a várható érkezésről) és a telefonszámot (értesítőt küldhet a várható érkezésről és esetleges sikertelen kézbesítés esetén, egyeztetés céljából).
 • a törvényben előírt hatóságok kötelező, vagy hatósági eljárás során kért adatokhoz.
 • a lejárt számlák kezelése céljából Szolgáltató jogosult a partnereinek adatait követeléskezelő partnerének átadni.

A fenti eseteken kívül adatait harmadik félnek nem adjuk át és bizalmasan kezeljük.

Az adatok megadásáról a felhasználók döntenek, az adatok kezeléséről tájékoztatást kérhetnek az üzemeltető elérhetőségein.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy adataik megadásakor járjanak el a legnagyobb elvárható körültekintéssel, hogy saját rendszerükből az adatok mások számára rejtve maradjanak! Az adathalászás, az illegális adatgyűjtés, a betörések és a további külső támadások elkerülése érdekében folyamatosan ellenőriztesse rendszerét szakértővel!

2. Passzív információgyűjtés

A passzív információgyűjtés az oldalainkon való böngészéskor passzívan, azaz az információ aktív szolgáltatása nélkül gyűjthető adatok gyűjtését jelenti az alábbi módokon:

 • Az internetes böngésző automatikusan továbbít az oldalakra bizonyos anonim információkat:
  • annak az oldalnak az URL címe, ahonnan idetalált
  • a számítógépén jelenleg futó böngésző típusa és verziószáma
  • képernyőjének felbontása
  • IP cím
 • a weboldalak gyűjthetnek anonim információkat a számítógépéről cookie-k segítségével.

A böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy az értesítést küldjön, ha egy cookie elküldésre kerül vagy ki is kapcsolhatja a cookie-kat, de bizonyos szolgáltatások lehet, hogy korlátozottan vagy egyáltalán nem fognak működni nélkülük.

A passzívan szerzett anonim adatokat felhasználhatjuk és összesíthetjük az oldal látogatóinak nyújtott szolgáltatás jobbátétele érdekében, és hogy a preferenciák alapján formáljuk a honlapot. Ezen adatok nincsenek összekapcsolva a vásárlás során megadott személyes adatokkal.

3. Az adatkezeléssel érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel érintett:

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását,
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 • jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (továbbiakban Törvény) 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 • Az adatkezeléssel érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
 • A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
 • A személyes adatot törölni kell, ha
 • kezelése jogellenes,
 • az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri,
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt,
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 • Az adatkezeléssel érintett a Törvény 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 • Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a Törvény 22.§-ában meghatározottak szerint.
 • Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Honlap: http://www.naih.hu
 • Telefon:+36(1)391-1400
 • e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu